next up previous contents
Volgende: Inhoudsopgave   Inhoudsopgave

Linux Advocacy mini-HOWTO

Dit document voorziet enkele suggesties voor het effectief pleiten voor het gebruik van Linux.

Paul L. Rogers, Paul.L.Rogers@li.org

v0.5c, 3 May 2000

Wim Deprez 2002-11-05